Wypowiedz OC w AXA Direct

Wypowiedz OC Komunikacyjne w AXA Direct

Wzór dyspozycji ogólnej wypowiedzenia OC w AXA Direct

Zawiadomienia o zbyciu pojazdu

W przypadku wypowiadania umowy OC w AXA Direct klient ma następujące możliwości do wyboru:

Osobiście zgłoś się do swojego pośrednika ubezpieczeniowego i złóż pisemną dyspozycję
Strona WWW brak dedykowanego formularza
Mailem na adres: wypowiedzenia@axadirect.pl
Pocztą na adres: AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Faksem na numer:

Wypowiedz OC Rolnika w AXA Direct

… w trakcie opracowywania …PAMIĘTAJ !!!
Zgłoś się u agenta najpóźniej jeden dzień wcześniej przez zakończeniem obowiązującej polisy.
Wysyłając wypowiedzenie pocztą tradycyjną należy to zrobić odpowiednio szybko by poczta zdołała dostarczyć dokument do Zakładu Ubezpieczeń co najmniej jeden dzień wcześniej przed zakończeniem obowiązującej polisy.