Wypowiedz OC w Benefia

Wypowiedz OC Komunikacyjne w Benefia

Wzór dyspozycji ogólnej wypowiedzenia OC w Benefia przez Compensa

Zawiadomienia o zbyciu pojazdu

W przypadku wypowiadania umowy OC w Benefia klient ma następujące możliwości do wyboru:

Osobiście zgłoś się do swojego pośrednika ubezpieczeniowego i złóż pisemną dyspozycję
Strona WWW brak dedykowanego formularza
Mailem na adres: wypowiedzenia@benefia.pl lub bok@benefia.pl lub centrala@benefia.pl
Pocztą na adres: BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , Vienna Insurance Group
                           al. Jerozolimskie 162a, 02-342 Warszawa
Faksem na numer: 22 544 14 38


Wypowiedz OC Rolnika w Benefia

… w trakcie opracowywania …PAMIĘTAJ !!!
Zgłoś się u agenta najpóźniej jeden dzień wcześniej przez zakończeniem obowiązującej polisy.
Wysyłając wypowiedzenie pocztą tradycyjną należy to zrobić odpowiednio szybko by poczta zdołała dostarczyć dokument do Zakładu Ubezpieczeń co najmniej jeden dzień wcześniej przed zakończeniem obowiązującej polisy.