Zgłoszenie sprzedaży pojazdu mechanicznego lub gospodarstwa rolnego

Jeśli sprzedasz pojazd podlegający ubezpieczeniu lub gospodarstwo rolne masz obowiązek

– poinformować na piśmie Zakład Ubezpieczeń o tym fakcie w ciągu 14 dni w formie oświadczenia z podaniem pełnych danych nabywcy przedmiotu ubezpieczenia i obowiązkowo przekazać kopię umowy kupna-sprzedaży lub fakturę VAT
– poinformować wydział komunikacji w ciągu 30 dni

Jeśli chcesz przyspieszyć zwrot składki prześlij do odpowiedniego ZU wniosek o zwrot składki z nr konta bankowego. Zwrot składki jest należny z tytułu umów ubezpieczenia:
1) AC/ASSISTANCE
2) NNW
3) OC o ile kupujący powiadomił pisemnie o rezygnacji z umowy OC w trakcie jej trwania.

Formularze dotyczące pojazdu mechanicznego:
OŚWIADCZENIE o sprzedaży / zezłomowaniu pojazdu przez zbywcę pojazdu
WNIOSEK o zwrot składki ubezpieczeniowej przez zbywcę pojazdu

Formularze dotyczące gospodarstwa rolnego:
OŚWIADCZENIE o sprzedaży / utracie gospodarstwa rolnego
WNIOSEK o zwrot składki ubezpieczeniowej przez zbywcę gospodarstwa rolnego

Wzory zawiadomień o zbyciu pojazdu w :
COMPENSA wyślij na adres: korespondencja@compensa.pl lub centrala@compensa.pl
Ergo Hestia Wypełnij formularz online
PZU wyślij na adres : kontakt@pzu.pl
RESO wyślij na adres :