Renta dla dziecka lub bliskich

Zapewnij stałą, comiesięczną pomoc finansową dla dzieci lub innych bliskich osób na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło.

Czym jest renta na bezpieczny.pl?

Renta jest ubezpieczeniem przeznaczonym głównie dla rodziców mających na utrzymaniu dzieci.
W przypadku gdy Ciebie zabraknie, Generali Życie TU SA będzie wypłacać stałą, comiesięczną rentę dla Twojego dziecka, w wysokości określonej przez Ciebie. Rentę można stworzyć również dla innych osób, które są dla Ciebie bliskie, bez względu na ich wiek i stopień pokrewieństwa.
Długość trwania umowy oraz wysokość renty określasz indywidualnie dla każdego dziecka lub innej osoby bliskiej.

Wskazujesz wysokość miesięcznej renty w przypadku:

– Twojej śmierci w wypadku komunikacyjnym
– Twojej śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku
– Twojej śmierci

Celem tego ubezpieczenia jest zapewnienie stałych, comiesięcznych środków pieniężnych do życia lub na dalszą edukację Twojego dziecka na wypadek Twojej śmierci.
Najważniejszym elementem tego ubezpieczenia jest regularna pomoc finansowa, pozwalającą na utrzymanie, naukę i realizację planów.
W momencie gdy Twoje dziecko ukończy 25 rok życia, będzie mogło zdecydować o jednorazowej wypłacie całej pozostałej kwoty świadczenia, które może przeznaczyć na dowolny cel (np. na wsparcie w zakupie mieszkania, samochodu, zorganizowanie wesela itp.).