Renta dla dziecka lub bliskich

Zapewnij stałą, comiesięczną pomoc finansową dla dzieci lub innych bliskich osób na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło. Czym jest renta na bezpieczny.pl? Renta jest ubezpieczeniem przeznaczonym głównie dla rodziców mających na utrzymaniu dzieci. W przypadku gdy Ciebie zabraknie, Generali Życie TU SA będzie wypłacać stałą, comiesięczną rentę dla Twojego dziecka, w wysokości określonej przez Ciebie. Rentę […]