Ubezpieczenie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Ubezpieczenie od utraty i uszkodzeń • odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia losowe, poza tymi, które znajdują się w wyłączeniach (*) • kradzież i wandalizm w zakresie • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta (np. kuny) • w zakresie szkody spowodowane awarią instalacji fotowoltaicznej, w tym routera internetowego • brak ograniczenia odpowiedzialności definicjami poszczególnych zdarzeń losowych (np. […]

POSAG dla dziecka

POSAG na przyszłość dziecka Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia decydujesz, jaką kwotę chcesz odłożyć dla dziecka jak skończy od 18 do 25 lat. Dzięki regularnym wpłatom możesz przygotować się na przyszłość dziecka i pomóc mu finansowo na starcie w dorosłość. Co ważne, dzięki ochronie ubezpieczeniowej masz gwarancję, że te pieniądze otrzyma dziecko nawet gdyby Ciebie przy […]

Ameryka bez Wiz ale nie bez dobrego ubezpieczenia

  Karta produktu Generali Podróż Karta zalet Generali, z myślą_o podróży (obowiązujące od 17.05.2019r) OWU_Generali-z myślą_o_podróży, (obowiązujące od 17.05.2019r) OWU_Generali-z-myślą_o_podróży, załącznik-1-Tabela uszczerbków Generali klauzula informacyjna RODO_ ubezpieczenia majątkowe     Chcesz zawrzeć umowę ubezpieczenia lub dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniach przyjdź do mojego biura: ADRES BIURA UBEZPIECZEŃ W RADWANICACH : 59-160 Radwanice, ul. Głogowska 45 […]

Dlaczego EKUZ klientowi nie wystarczy?

Ubezpieczenie Turystyczne w podróży ► Ubezpieczenie w podróży prywatnej lub służbowej ► Ubezpieczenie w razie wykonywania pracy za granicą ► Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą ► Ubezpieczenie NNW ► Koszty poszukiwania i ratownictwo ► Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Turysty lub Sezon urlopowy zbliża się wielkimi krokami – wielu z nas nie może doczekać się upragnionych wakacji. […]

Ubezpieczenie oklejenia pojazdu

Ubezpieczenie oklejenia pojazdu w TU COMPENSA od 21 stycznia 2019 roku zapewnia pokrycie kosztów naprawy materiałów reklamowych związanych z ich wytworzeniem i montażem. Klauzula obejmuje zniszczenia lub uszkodzenia, powstałe w wyniku zdarzenia objętego ochroną AC. Odpowiedzialność Compensy nie ogranicza się w tym przypadku do jednej szkody, tylko do wyczerpania Sumy Ubezpieczenia. Skorzystanie z ubezpieczenia oklejenia pojazdu nie […]

Ostrzeżenia dla podróżujących

Zakres ubezpieczenia Podróżnego można rozszerzyć o Klauzulę tzw – Akty terroru lub wojny. W ramach klauzuli wyłączone są zdarzenia powstałe na terytoriach, w stosunku do których Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca całkowitą rezygnację z podróży lub natychmiastowe ich opuszczenie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do znajdujących się poza kontrolą władz części obwodów oraz terenów przyległych […]

Szkolnego NNW nie musisz kupować w szkole

Rodzice nie mają obowiązku wykupienia polisy NNW dla swoich dzieci. Ubezpieczenie jest tylko i wyłącznie decyzją dobrowolną i żadna placówka oświatowa nie ma prawa wymuszać na rodzicach zakupu ubezpieczenia. I co ważne – wykupienie NNW na koszt rodzica lub jego brak nie zmienia odpowiedzialności placówki oświatowej. Mówi o tym art.427 kodeksu cywilnego i przepisy prawa […]

Okresowe kontrole obiektów oraz instalacji przeciwpożarowych (ppoż.)

Okresowe kontrole obiektów oraz instalacji przeciwpożarowych (ppoż.) Pożar może powstać w każdej chwili, w każdym miejscu, z przyczyn, których się nie spodziewasz (Neron, Wielki Pożar Rzymu, 64 r.) Trochę statystyki – Pożary w 2017 r. W lipcu br. na stronie www.straz.gov.pl został opublikowany biuletyn Państwowej Straży Pożarnej za 2017 r. Znajdziemy tam dane dot. liczby, […]

Ubezpieczenie szkolne NNW

W Roku 2020r. polecam ubezpieczenie Waszych dzieci w Generali w związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym przypominamy Państwu zalety nowych, ulepszonych zakresów ubezpieczeń Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków. ■ Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków – pakiet dziecko to: – całodobowa ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie – w szkole, w domu, na […]