Ubezpieczenia komunikacyjne

► Ubezpieczenie OC p.p.m. (Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych) ► Ubezpieczenie AC (AutoCasco) ► Ubezpieczenie mini AC lub smart Casco ► Ubezpieczenie NNW Komunikacyjne ► Ubezpieczenie ASSISTANCE w pakiecie z OC lub AC ► Ubezpieczenie ASSISTANCE krótkoterminowe bez pakietu ► Ubezpieczenie Szyb ► Ubezpieczenie Opon ► Ochrona Prawna ► Ochrona Zniżek w OC i/lub AC […]

Słowniczek

Słowniczek All risks (pol. ubezpieczenie wszystkich ryzyk) System wyznaczania zakresu ubezpieczenia, gdzie wypadkiem ubezpieczeniowym jest każde nagłe zdarzenie powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia, które nie zostało wyłączone w warunkach ubezpieczenia; ubezpieczenia all risks pozwalają na pokrycie nagłych zdarzeń, które trudno jest z góry zdefiniować; realny zakres ubezpieczeń all risks zależny jest od liczby […]

FAQ – często zadawane pytania

Ile wynosi suma gwarancyjna w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych? Odpowiedź: Suma gwarancyjna wynosi 5.000.000 euro w przypadku szkód na osobie i 1.000.000 Euro dla szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia bez względu na liczbę poszkodowanych. Jeżeli nie używam samochodu to czy jestem zobowiązany posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych? Odpowiedź: Tak. Każdy […]

POBIERZ DRUKI

Pobierz druk : ► Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym (accident statement). ► Umowa kupna-sprzedaży (wzór PDF) ► Umowa kupna-sprzedaży (wzór DOC)

WYCENA UBEZPIECZEŃ

Wycena ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i na życie ► Wyceń ubezpieczenie komunikacyjne ► Wyceń ubezpieczenie domu lub mieszkania ► Wyceń ubezpieczenie na życie ► Wyceń ubezpieczenie na nnw