REJESTR AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

Wyszukiwarka umożliwia sprawdzenie, czy dany podmiot jest AGENTEM UBEZPIECZENIOWYM. Zgodnie z art. 7 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r. agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca, który ma podpisaną umowę agencyjną z zakładem ubezpieczeń i jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych (RAU). Agenci ubezpieczeniowi są bardzo często myleni z osobami fizycznymi wykonującymi czynności agencyjne – OWCA (można się także spotkać z określeniami subagent, pracownik agenta ubezpieczeniowego). Osoby wykonujące czynności agencyjne widnieją w rejestrze agentów ubezpieczeniowych on-line pod nazwą PRACOWNICY (Pracownik Agenta).

WAŻNE!!! Jeżeli osoba, która oferuje Państwu zawarcie jakiejkolwiek umowy ubezpieczenia nie jest zarejestrowana w rejestrze agentów ubezpieczeniowych może być oszustem. W takiej sytuacji lepiej nie zawierać jakichkolwiek umów i skontaktować się z Departamentem Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych pod numerem (022) 262 49 76 lub (022) 262 49 96.

WYSZUKIWARKA KNF
Wybierz: Szukaj pracownika

 

Przykładowy widok wpisu dla OFWCA czyli pracownika Agenta:

Źródło : https://rpu.knf.gov.pl/search/agentsEmployee