Ubezpieczenia dla akwarysty

Akwaryści często spotykają się z ryzykiem zalania mieszkania lub domu na skutek pęknięcia akwarium. Szkody spowodowane gwałtownym rozlaniem się kilkuset litrów wody z dużego akwarium mogą być znaczne. Co więcej szkody mogą powstać zarówno w naszym mieszkaniu jak i w mieszkaniach sąsiadów zamieszkujących poniżej. Wskazane zatem wydaje się co najmniej ubezpieczenie naszego lokalu i mienia ruchomego w nim się znajdującego (w tym akwarium) oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które chronić nas będzie przed finansowymi skutkami zalania sąsiadów.

Zapraszam do kontaktu w celu dobrania odpowiedniego ubezpieczenia od stłuczenia elementów szklanych i od zalania mieszkania na skutek wycieku wody z akwarium lub terrarium.

* stłuczenie – niezależne od woli Ubezpieczającego lub osób bliskich, przypadkowe rozbicie lub pęknięcie elementów szklanych.
w różnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych mogą to być następujące przedmioty:

a) szyb okiennych i drzwiowych,
b) oszklenia ścian i dachów,
c) szklanych przegród ściennych (w tym zewnętrznych przegród z luksferów),
d) zamontowanych na stałe luster lub witraży,
e) szyb kominkowych,
f) szklanych elementów mebli,
g) akwariów lub terrariów.

Jeśli chcesz uzyskać ofertę ubezpieczenia swojego zbiornika wypełnij poniższy formularz.

Nie znaleziono żadnych pól.