POSAG dla dziecka

POSAG na przyszłość dziecka

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia decydujesz, jaką kwotę chcesz odłożyć dla dziecka jak skończy od 18 do 25 lat. Dzięki regularnym wpłatom możesz przygotować się na przyszłość dziecka i pomóc mu finansowo na starcie w dorosłość. Co ważne, dzięki ochronie ubezpieczeniowej masz gwarancję, że te pieniądze otrzyma dziecko nawet gdyby Ciebie przy nim zabrakło. W przypadku śmierci osoby, która wykupiła polisę, Warta przejmie opłacanie składki do końca okresu ubezpieczenia i na koniec wypłaci dziecku wskazaną w umowie kwotę.

Komu polecamy ubezpieczenie Warta Posag?
To program oszczędnościowo-ochronny, skierowany do rodziców, opiekunów, dziadków i wszelkich innych osób, które chcą zapewnić dziecku finansowe bezpieczeństwo.

Jakie zabezpieczenie uzyskuje moje dziecko jeśli kupię taką polisę?
W opcji podstawowej polisa gwarantuje wypłatę dziecku określonej kwoty na koniec okresu wskazanego w polisie. W przypadku gdyby Cię przy nim zabrakło, to Warta przejmie opłacanie składki do końca umowy.

Dodatkowo zakres ochrony można rozszerzyć o następujące umowy dodatkowe:

– śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
– przejęcie opłacania składki w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego
– renta posagowa ubezpieczonego
– renta posagowa współubezpieczonego
– przejęcie opłacania składki w przypadku śmierci współubezpieczonego
– powstanie uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku
– wystąpienie u dziecka poważnego zachorowania
– pobyt dziecka w szpitalu

Zobacz też Poradnik: Dlaczego nie można porównywać polisy posagowej z lokatą?

Jak działa opcja Renty Posagowej?
W przypadku śmierci rodzica lub opiekuna (ubezpieczonego) dziecko będzie otrzymywało miesięczną rentę w wybranej wysokości. Renta wypłacana jest od dnia śmierci ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia.
W momencie zawierania umowy ubezpieczenia sam decydujesz jaki poziom renty będzie najbardziej odpowiedni, do wyboru masz następujące kwoty: 500 zł, 750 zł, 1 000 zł, 1 500 zł, 2 000 zł lub 3 000 zł miesięcznie. Wysokość renty posagowej współubezpieczonego nie może być wyższa niż wysokość renty ubezpieczonego.

Co zapewniają umowy dodatkowe dotyczące zdrowia dziecka?
Trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku – w razie wypadku, wskutek którego dziecko dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, wypłacone będzie świadczenie, którego wysokość zależy od stopnia uszczerbku określonego w tabeli w OWU.

Pamiętaj! Przy poważniejszych urazach wypłacane jest maksymalnie 100 proc. sumy ubezpieczenia z tytułu jednego wypadku.

Poważne zachorowanie dziecka – w sytuacji, gdy u dziecka zostanie zdiagnozowana choroba znajdująca się na liście poważnych zachorować w OWU (np. nowotwór złośliwy, cukrzyca, wirusowe zapalenie mózgu, niewydolność nerek), zostanie wypłacona jednorazowo kwota wskazana w umowie;

Pobyt dziecka w szpitalu:
– w razie pobytu wskutek wypadku, zostanie wypłacone świadczenie w wysokości 200 zł za każdy dzień pobytu,
– w razie pobytu z powodu choroby, który trwał min. 6 dni, zostanie wypłacone świadczenie w wysokości 100 zł za każdy dzień pobytu.

Jak mogę chronić dziecko przed skutkami mojego wypadku?
Wybierając opcje dodatkowe ubezpieczenia:

– przejęcie opłacania składki w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego – w czasie gdy nie będziesz mógł sam opłacać składek Warta przejmie opłacanie składek za umowę ubezpieczenia do czasu gdy Twój stan zdrowia się nie poprawi. Umowa dotyczy także sytuacji, w której niezdolność do pracy jest skutkiem choroby. Dzięki temu polisa będzie kontynuowana także wtedy gdy nie będziesz trwale zdolny do wykonywania pracy.
– śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku – zapewnia jednorazową wypłatę sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie osobie uprawnionej.

Pamiętaj! Realizacja umowy dodatkowej nie powoduje rozwiązania umowy podstawowej. To znaczy, że dziecko po osiągnięciu określonego w umowie wieku otrzyma kwotę wynikająca z umowy podstawowej.

Ile kosztuje taka polisa?
Wysokość składki określana jest indywidualnie, a jej wysokość zależy np. od wieku osoby ubezpieczonej, czasu trwania umowy czy wybranego zakresu ubezpieczenia. Składka opłacana jest regularnie tj. miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie a jej minimalna wysokość wynosi:

– dla płatności miesięcznej – 135 zł
– dla płatności kwartalnej – 400 zł
– dla płatności półrocznej – 780 zł
– dla płatności rocznej – 1500 zł

Co stanie się z polisą, gdy nie będę mógł opłacać składek?
Losy polisy zależą od tego, jak długo już ją posiadasz i jak długo trwa zwłoka w opłacaniu składek.
Skontaktuj się ze swoim agentem, który doradzi Ci, co zrobić w takiej sytuacji.

Jak wygląda procedura zawarcia umowy?
Zawarcie umowy ubezpieczenie następuje na podstawie wniosku i pod warunkiem wpłaty pierwszej składki. W określonych przypadkach polisa jest wystawiana przez agenta bez konieczności przeprowadzana badań lekarskich.
Już od momentu dostarczenia do Warty kompletnego wniosku i opłacenia pierwszej składki obowiązuje ochrona tymczasowa, która obejmuje śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku.
Pełna ochrona rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie.

Na ile lat obliczona jest taka umowa?
Minimalny okres, na jaki można podpisać taką umowę to 10 lat.
Maksymalny okres może być ustalony nie wcześniej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, a nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Koniec okresu ubezpieczenia może nastąpić maksymalnie w rocznicę przypadającą po ukończeniu przez ubezpieczonego 70 lat.

Czy wymagane są badania medyczne?
W większości wypadków nie. Wystarczy wypełnienie ankiety, w której ubezpieczony określa stan swojego zdrowia. W przypadku wysokich sum ubezpieczenia albo wątpliwości co do stanu zdrowia opisanego w ankiecie, ubezpieczony może zostać skierowany na badania, których koszt pokrywa Warta.

Pamiętaj! Podanie nieprawdy w ankiecie medycznej może być podstawą do zmniejszania ewentualnej wypłaty, a nawet odmowy.

Ile trzeba mieć lat, żeby zawrzeć ubezpieczenie posagowe?
Ubezpieczony (rodzic, dziadkowie) nie może mieć więcej niż 55 lat. Współubezpieczone dziecko – nie ukończone 15 lat.

Jak WARTA zapewnia utrzymanie realnej wartości polisy?
W każdą rocznicę polisy proponujemy indeksację, czyli podniesienie składki o określony procent (wskaźnik indeksacyjny). Równocześnie podnoszona jest suma ubezpieczenia, co zapewnia utrzymanie realnej wartości środków na polisie. To Ty decydujesz, czy Twoja składka i suma ubezpieczenia ma zostać zindeksowana.

Pamiętaj! 100 tys. zł będzie miało niższą wartość za 10 lat, niż ma obecnie.

Kiedy mogę dokupić opcje dodatkowe?
Wyłącznie wraz z umową podstawową można zawrzeć umowy dodatkowe:
– renta posagowa ubezpieczonego
– przejęcie opłacania składki w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego
– renta posagowej współubezpieczonego
– przejęcie opłacania składki w przypadku śmierci współubezpieczonego

Wraz z umową podstawową oraz w każdą jej rocznicę można zawrzeć umowy dodatkowe:
– śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku
– poważne zachorowanie dziecka
– pobyt dziecka w szpitalu
– powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku

Kiedy umowa wygaśnie?
Okres ubezpieczenia nie może kończyć się wcześniej niż w pierwszą rocznicę polisy przypadającą po dniu, w którym ubezpieczone dziecko ukończy 18 lat ale nie później niż w pierwszą rocznicę polisy przypadającą po dniu, w którym ukończy 25 lat.
W każdym momencie można rozwiązać umowę. W takim wypadku Warta wypłaci wartość wykupu ubezpieczenia. Informację o wartości wykupu w poszczególnych latach trwania umowy podajemy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a także informujemy co roku w specjalnym piśmie.

Co stanie się z polisą po śmierci współubezpieczonego dziecka?
W razie śmierci ubezpieczonego dziecka, zostaje zwrócona wartość składek wpłaconych w ramach umowy podstawowej a umowa rozwiązuje się.

Dokumenty do pobrania

Pobierz OWU Posag od 17-04-2019.pdf 422.2 KB
Pobierz Warta Posag karta produktu.pdf 149,60 KB


Chcesz zawrzeć umowę ubezpieczenia lub dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniach przyjdź do mojego biura:

ADRES BIURA UBEZPIECZEŃ W RADWANICACH : 59-160 Radwanice, ul. Głogowska 45 (I piętro nad Bankiem Spółdzielczym), powiat polkowicki. Sprawdź dojazd na mapie
Biuro czynne codziennie w godzinach : od Poniedziałku do Piątku od 17:30 do 19:30 oraz w Soboty: nieczynne
Dzwoń po godzinie 17:30 : tel . 793 54 74 84