Ubezpieczenie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Ubezpieczenie od utraty i uszkodzeń • odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia losowe, poza tymi, które znajdują się w wyłączeniach (*) • kradzież i wandalizm w zakresie • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta (np. kuny) • w zakresie szkody spowodowane awarią instalacji fotowoltaicznej, w tym routera internetowego • brak ograniczenia odpowiedzialności definicjami poszczególnych zdarzeń losowych (np. […]