Zgłoszenie sprzedaży pojazdu mechanicznego lub gospodarstwa rolnego

Jeśli sprzedasz pojazd podlegający ubezpieczeniu lub gospodarstwo rolne masz obowiązek

– poinformować na piśmie Zakład Ubezpieczeń o tym fakcie w ciągu 14 dni w formie oświadczenia z podaniem pełnych danych nabywcy przedmiotu ubezpieczenia i obowiązkowo przekazać kopię umowy kupna-sprzedaży lub fakturę VAT
– poinformować wydział komunikacji w ciągu 30 dni

Jeśli chcesz przyspieszyć zwrot składki prześlij do odpowiedniego ZU wniosek o zwrot składki z nr konta bankowego. Zwrot składki jest należny z tytułu umów ubezpieczenia:
1) AC/ASSISTANCE
2) NNW
3) OC o ile kupujący powiadomił pisemnie o rezygnacji z umowy OC w trakcie jej trwania.

Formularze dotyczące pojazdu mechanicznego:
OŚWIADCZENIE o sprzedaży / zezłomowaniu pojazdu przez zbywcę pojazdu
WNIOSEK o zwrot składki ubezpieczeniowej przez zbywcę pojazdu
WZÓR Umowy kupna – sprzedaży PDF i DOC

Formularze dotyczące gospodarstwa rolnego:
OŚWIADCZENIE o sprzedaży / utracie gospodarstwa rolnego
WNIOSEK o zwrot składki ubezpieczeniowej przez zbywcę gospodarstwa rolnego

Wzory zawiadomień o zbyciu pojazdu w :

Zgłoś sprzedaż online na stronie Allianz (www.allianz.pl)
Wypełnij formularz online i załącz skan podpisanego oświadczenia o oraz umowy sprzedaży lub fakturę wg wzoru.
Zgłoś sprzedaż online na stronie AllianzDirect (www.allianzdirect.pl)
Wypełnij formularz online i załącz skan podpisanego oświadczenia o oraz umowy sprzedaży lub fakturę wg wzoru.
Zgłoś sprzedaż online w AVIVA (www.aviva.pl)
Sprawdź szczegóły i wyślij wymagane dokumenty tj. umowa sprzedaży lub faktura
na adres bok@aviva.pl (dla umów zawieranych u Agenta) lub kontakt@aviva.pl (dla umów zawieranych przez Internet lub telefon)
lub pocztą tradycyjną na adres: Aviva TUO SA, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
Zgłoś sprzedaż online w AXA Ubezpieczenia (www.axa.pl)
Wypełnij formularz online
Zgłoś sprzedaż online w AXA Direct (www.axadirect.pl)
Wypełnij formularz online
Zgłoś sprzedaż online w Benefia lub więcej informacji kontaktowych w Benefia
od 30-10.2015r prawo do używania znaku towarowego BENEFIA posiada Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Viena Insurance Group
Patrz AXA Ubezpieczenia
Od 1 grudnia 2015 r BRE Ubezpieczenia zmieniło nazwę na AXA Ubezpieczenia
Zgłoszenie sprzedaż w COMPENSA (www.compensa.pl)
Sprawdź szczegóły i wyślij wymagane dokumenty tj. skan podpisanego oświadczenia i umowa sprzedaży lub faktura
na adres korespondencja@compensa.pl lub  lub centrala@compensa.pl
lub pocztą tradycyjną na adres: Compensa TU S.A. V.I.G, Al.Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Zgłoś sprzedaż online w CONCORDIA (www.concordiaubezpieczenia.pl)
Zgłoś sprzedaż online w Ergo HESTIA (www.ergohestia.pl)
Wypełnij formularz online
Zgłoś sprzedaż online w Generali (www.generali.pl)
Zgłoś sprzedaż online w GOTHAER (www.gothaer.pl)
Zgłoś sprzedaż online w HDI Ubezpieczenia (www.hdiubezpieczenia.pl)
Zgłoś sprzedaż online na stronie Interrisk (www.interrisk.pl)
Zgłoś sprzedaż online w LINK4 (www.link4.pl)
Zgłoś sprzedaż online w AXA Ubezpieczenia
od Od 1 października 2016 roku Liberty Ubezpieczenia jest Marką AXA Ubezpieczenia
Zgłoś sprzedaż online w MTU (www.mtu.pl)
Zgłoś sprzedaż online dla ubezpieczeń sprzedawanych pod marką MTU

Zgłoś sprzedaż online dla ubezpieczeń sprzedawanych pod marką BENEFIA

Zgłoś sprzedaż online w Proama (www.proama.pl)
Zgłoś sprzedaż online w PZU (www.pzu.pl)
lub wypełnij formularz pdf i wyślij email na kontakt@pzu.pl
Zgłoś sprzedaż online w RESO Europa Service Sp. z o.o (www.reso.com.pl)
Formularz PDF
Zgłoś sprzedaż online w SKOK Ubezpieczenia (www.skokubezpieczenia24.pl)
Zgłoś sprzedaż w TUW TUW (www.tuw.pl)
Zgłoś sprzedaż online w TUW TUZ (TUZ Ubezpieczenia) (www.tuz.pl)
Zgłoś sprzedaż online w UNIQA (www.uniqa.pl)
Zgłoś sprzedaż online w WARTA (www.warta.pl)
Zgłoś sprzedaż online w WIENER VIG (www.wiener.pl/)
Zgłoś sprzedaż online w YCD (You Can Drive) (www.youcandrive.pl)