Wypowiedz OC w S.T.U. Ergo Hestia

Wypowiedz OC Komunikacyjne w Ergo Hestia

Wzór dyspozycji wypowiedzenia OC na koniec okresu w Ergo Hestia
Wzór dyspozycji wypowiedzenia OC przez nabywcę pojazdu z polisą w Ergo Hestia
Wzór dyspozycji wypowiedzenia OC wznowionej automatycznie w Ergo Hestia
Zawiadomienia o zbyciu pojazdu

W przypadku wypowiadania umowy OC w Ergo Hestia klient ma następujące możliwości do wyboru:

Osobiście zgłoś się do swojego pośrednika ubezpieczeniowego i złóż pisemną dyspozycję
Strona WWW Wypełnij formularz online i wyślij dyspozycję
Pocztą na adres: STU Ergo Hestia S.A. , ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
Faksem na numer: 58 555 60 01

Wypowiedz OC Rolnika w Ergo Hestia

… w trakcie opracowywania …

PAMIĘTAJ !!!
Zgłoś się u agenta najpóźniej jeden dzień wcześniej przez zakończeniem obowiązującej polisy.
Wysyłając wypowiedzenie pocztą tradycyjną należy to zrobić odpowiednio szybko by poczta zdołała dostarczyć dokument do Zakładu Ubezpieczeń co najmniej jeden dzień wcześniej przed zakończeniem obowiązującej polisy.