Wypowiedz OC w Proama

Wypowiedz OC Komunikacyjne w PROAMA

> Wzór dyspozycji wypowiedzenia OC na koniec okresu w Proama
> Wzór dyspozycji wypowiedzenia OC przez nabywcę pojazdu z polisą w Proama
> Wzór dyspozycji wypowiedzenia OC wznowionej automatycznie w Proama
> Zawiadomienia o zbyciu pojazdu

W przypadku wypowiadania umowy OC w Proama klient ma następujące możliwości do wyboru:

Osobiście zgłoś się do swojego pośrednika ubezpieczeniowego i złóż pisemną dyspozycję
Strona WWW brak dedykowanego formularza
Mailem na adres: doradcy@proama.pl
Pocztą na adres: Ogólnopolski Oddział Obsługi Klienta Proama, ul. Szeligowskiego 6, 20-883 Lublin
Faksem na numer: 815 815 810


Wypowiedz OC Rolnika w Proama

… w trakcie opracowywania …
* Proama nie oferuje ubezpieczeń rolnychPAMIĘTAJ !!!
Zgłoś się u agenta najpóźniej jeden dzień wcześniej przez zakończeniem obowiązującej polisy.
Wysyłając wypowiedzenie pocztą tradycyjną należy to zrobić odpowiednio szybko by poczta zdołała dostarczyć dokument do Zakładu Ubezpieczeń co najmniej jeden dzień wcześniej przed zakończeniem obowiązującej polisy.