Wypowiedz OC w HDI Ubezpieczenia

… WPIS W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA …

Wypowiedz OC Komunikacyjne w HDI Ubezpieczenia

* HDI Asekuracja to znak towarowy należący do TUiR „WARTA”

> Wzór dyspozycji wypowiedzenia OC na koniec okresu w HDI
> Wzór dyspozycji wypowiedzenia OC przez nabywcę pojazdu z polisą w HDI
> Wzór dyspozycji wypowiedzenia OC wznowionej automatycznie w HDI
> Zawiadomienia o zbyciu pojazdu

W przypadku wypowiadania umowy OC w HDI klient ma następujące możliwości do wyboru:

Osobiście zgłoś się do swojego pośrednika ubezpieczeniowego i złóż pisemną dyspozycję
Strona WWW Wypełnij formularz online i wyślij dokumenty
Mailem na adres: wypowiedzeniaOC@warta.pl
Pocztą na adres: TUiR WARTA ul. Zabrska 10, 40-083 Katowice
Faksem na numer: 32 784 90 14
* PRZYPOMINAM : HDI Asekuracja to znak towarowy należący do TUiR „WARTA” SA


Wypowiedz OC Rolnika w ………..

… w trakcie opracowywania …PAMIĘTAJ !!!
Zgłoś się u agenta najpóźniej jeden dzień wcześniej przez zakończeniem obowiązującej polisy.
Wysyłając wypowiedzenie pocztą tradycyjną należy to zrobić odpowiednio szybko by poczta zdołała dostarczyć dokument do Zakładu Ubezpieczeń co najmniej jeden dzień wcześniej przed zakończeniem obowiązującej polisy.