Wypowiedz OC w Concordia

Wypowiedz OC Komunikacyjne w Concordia

Wzór ogólnej dyspozycji wypowiedzenia OC w Concordia
Zawiadomienia o zbyciu pojazdu

W przypadku wypowiadania umowy OC w Concordia klient ma następujące możliwości do wyboru:

Osobiście zgłoś się do swojego pośrednika ubezpieczeniowego i złóż pisemną dyspozycję
Strona WWW brak dedykowanego formularza
Mailem na adres: wypowiedzenia@concordiaubezpieczenia.pl
Pocztą na adres: Concordia Polska TUW, ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań
Faksem na numer:
Więcej na stronie CONCORDIA : https://www.concordiaubezpieczenia.pl/concordia/formularz-kontaktowy,341.html

 

 

Wypowiedz OC Rolnika w Concordia

… w trakcie opracowywania …

PAMIĘTAJ !!!
Zgłoś się u agenta najpóźniej jeden dzień wcześniej przez zakończeniem obowiązującej polisy.
Wysyłając wypowiedzenie pocztą tradycyjną należy to zrobić odpowiednio szybko by poczta zdołała dostarczyć dokument do Zakładu Ubezpieczeń co najmniej jeden dzień wcześniej przed zakończeniem obowiązującej polisy.