Wypowiedz OC w Compensa

Wypowiedz OC Komunikacyjne w Compensa

Wzór dyspozycji wypowiedzenia OC na koniec okresu w Compensa
Wzór dyspozycji wypowiedzenia OC przez nabywcę pojazdu z polisą w Compensa
Wzór dyspozycji wypowiedzenia OC wznowionej automatycznie w Compensa
Zawiadomienia o zbyciu pojazdu

W przypadku wypowiadania umowy OC w Compensa klient ma następujące możliwości do wyboru:

Osobiście zgłoś się do swojego pośrednika ubezpieczeniowego i złóż pisemną dyspozycję
Strona WWW brak dedykowanego formularza
Mailem na adres: korespondencja@compensa.pl
                   lub wypowiedzenie polisy wznowionej automatycznie: prolongata-oc@compensa.pl
Pocztą na adres: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. VIG, Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Faksem na numer:
Więcej na stronie COMPENSA : http://www.compensa.pl/strefa-klienta/obsluga-ubezpieczen/


Wypowiedz OC Rolnika w Compensa

… w trakcie opracowywania …PAMIĘTAJ !!!
Zgłoś się u agenta najpóźniej jeden dzień wcześniej przez zakończeniem obowiązującej polisy.
Wysyłając wypowiedzenie pocztą tradycyjną należy to zrobić odpowiednio szybko by poczta zdołała dostarczyć dokument do Zakładu Ubezpieczeń co najmniej jeden dzień wcześniej przed zakończeniem obowiązującej polisy.