Wypowiedz OC w BRE Ubezpieczenia

Od 1 grudnia 2015 r BRE Ubezpieczenia zmieniło nazwę na AXA Ubezpieczenia

Wypowiedz OC Komunikacyjne w BRE Ubezpieczenia

Wzór dyspozycji ogólnej wypowiedzenia OC w BRE Ubezpieczenia
Zawiadomienia o zbyciu pojazdu
Od 1 grudnia 2015 r BRE Ubezpieczenia zmieniło nazwę na AXA Ubezpieczenia

W przypadku wypowiadania umowy OC w BRE Ubezpieczenia klient ma następujące możliwości do wyboru:

Osobiście zgłoś się do swojego pośrednika ubezpieczeniowego i złóż pisemną dyspozycję
Strona WWW brak dedykowanego formularza
Mailem na adres: bok@breubezpieczenia.pl nowy email : serwis@axaubezpieczenia.pl
Pocztą na adres: BRE Ubezpieczenia TU S.A. ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa
                                nowy adres: AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Faksem na numer: 22 444 70 70


Wypowiedz OC Rolnika w BRE Ubezpieczenia

… w trakcie opracowywania …PAMIĘTAJ !!!
Zgłoś się u agenta najpóźniej jeden dzień wcześniej przez zakończeniem obowiązującej polisy.
Wysyłając wypowiedzenie pocztą tradycyjną należy to zrobić odpowiednio szybko by poczta zdołała dostarczyć dokument do Zakładu Ubezpieczeń co najmniej jeden dzień wcześniej przed zakończeniem obowiązującej polisy.