Wypowiedz OC w AVIVA

Wypowiedz OC Komunikacyjne w AVIVA

Wzór dyspozycji ogólnej wypowiedzenia OC w Aviva

Zawiadomienia o zbyciu pojazdu

W przypadku wypowiadania umowy OC w AVIVA klient ma następujące możliwości do wyboru:

Osobiście zgłoś się do swojego pośrednika ubezpieczeniowego i złóż pisemną dyspozycję
Strona WWW brak dedykowanego formularza
Mailem na adres: kontakt@aviva.pl – jeśli polisa została zakupiona przez Internet albo telefon
                      lub bok@aviva.pl – jeśli polisa została kupiona u agenta lub w placówce,
Pocztą na adres: Aviva, Skr. Pocztowa 11, 00-800 Warszawa 66
Faksem na numer: 22-563-28-29


Wypowiedz OC Rolnika w AVIVA

… w trakcie opracowywania …PAMIĘTAJ !!!
Zgłoś się u agenta najpóźniej jeden dzień wcześniej przez zakończeniem obowiązującej polisy.
Wysyłając wypowiedzenie pocztą tradycyjną należy to zrobić odpowiednio szybko by poczta zdołała dostarczyć dokument do Zakładu Ubezpieczeń co najmniej jeden dzień wcześniej przed zakończeniem obowiązującej polisy.