Wypowiedz OC w Allianz Direct

Wypowiedz OC Komunikacyjne w ALLIANZ Direct

Wzór dyspozycji Wypowiedzenia na koniec okresu odpowiedzialności,
Wzór dyspozycji Wypowiedzenia przez nabywcę pojazdu

Zawiadomienia o zbyciu pojazdu

W przypadku wypowiadania umowy OC w ALLIANZ Direct klient ma następujące możliwości do wyboru:

Osobiście zgłoś się do swojego pośrednika ubezpieczeniowego i złóż pisemną dyspozycję
Strona WWW wypełnij formularz online i prześlij skan dyspozycji
Mailem na adres:
Pocztą na adres: Allianz Polska, Departament Obsługi Klienta
                          ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
Faksem na numer:


Wypowiedz OC Rolnika w Allianz Direct

… w trakcie opracowywania …PAMIĘTAJ !!!
Zgłoś się u agenta najpóźniej jeden dzień wcześniej przez zakończeniem obowiązującej polisy.
Wysyłając wypowiedzenie pocztą tradycyjną należy to zrobić odpowiednio szybko by poczta zdołała dostarczyć dokument do Zakładu Ubezpieczeń co najmniej jeden dzień wcześniej przed zakończeniem obowiązującej polisy.