Wypowiedz OC Rolnika

Jak wypowiedzieć Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

I. rolnika i zabudowań gospodarskich :

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r . o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r . Nr 124 poz.1152 z późn. zm.) można wypowiedzieć umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników/budynków rolniczych w następujących przypadkach.

1. Na podstawie z art. 46 ust. 1* i art. 62 ust. 1* – na koniec okresu odpowiedzialności
* wypowiedzenie składane nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu obowiązywania umowy.

2. Na podstawie z art. 47 ust. 2* i art. 63 ust. 1* – wypowiedzenie przez nowo-nabywcę gospodarstwa
* Do wypowiedzenia należy dołączyć umowę kupna sprzedaży.

3. Na podstawie z art. 46a ust. 1* i art. 62a ust. 1 – podwójne ubezpieczenie (tylko automatyczne wznowienie)
* Do wypowiedzenia należy dołączyć kopię obowiązującej polisy zawartej w innym zakładzie ubezpieczeń

4. Oświadczenie o sprzedaży gospodarstwa rolnego.
* Zgłoś sprzedaż gospodarstwa rolnego by poinformować zakład ubezpieczeń o zmianie właściciela i przeniesienia praw do polisy OC

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY W JAKI SPOSÓB i NA JAKI ADRES NALEŻY WYSŁAĆ ODPOWIEDNIĄ DYSPOZYCJĘ.
Wybierz z poniższej listy odpowiedni zakład ubezpieczeń i prześlij zgłoszenie online lub pocztą tradycyjną.

 

Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć ubezpieczenie rolnika w Allianz
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć ubezpieczenie rolnika w
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć ubezpieczenie rolnika w
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć ubezpieczenie rolnika w
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć ubezpieczenie rolnika w
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć ubezpieczenie rolnika w
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć ubezpieczenie rolnika w
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć ubezpieczenie rolnika w
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć ubezpieczenie rolnika w
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć ubezpieczenie rolnika w
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć ubezpieczenie rolnika w
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć ubezpieczenie rolnika w
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć ubezpieczenie rolnika w
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć ubezpieczenie rolnika w
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć ubezpieczenie rolnika w
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć ubezpieczenie rolnika w
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć ubezpieczenie rolnika w
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć ubezpieczenie rolnika w
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć ubezpieczenie rolnika w
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć ubezpieczenie rolnika w
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć ubezpieczenie rolnika w
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć ubezpieczenie rolnika w

 

 

PAMIĘTAJ !!!
* Wysyłając wypowiedzenie pocztą tradycyjną należy to zrobić odpowiednio szybko by poczta zdołała dostarczyć dokument do Zakładu Ubezpieczeń co najmniej jeden dzień wcześniej przez zakończeniem obowiązującej polisy.
** Zgłoś się u agenta najpóźniej jeden dzień wcześniej przez zakończeniem obowiązującej polisy
*** Pamiętaj o własnoręcznym podpisie. Bez Twojego podpisu towarzystwo ubezpieczeniowe nie zaakceptuje wysłanego wypowiedzenia.