Wypowiedz OC

Jak wypowiedzieć Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

I. kierowcy w ruchu komunikacyjnym :

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.), można wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w następujących przypadkach:

1. Na podstawie art. 28 ust. 1 w/w ustawy – na koniec okresu obowiązywania polisy
* wypowiedzenie składane nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu obowiązywania umowy.

2. Na podstawie art. 31 ust. 1 w/w ustawy – w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez nabywcę pojazdu.
* Do wypowiedzenia należy dołączyć umowę kupna sprzedaży.

3. Na podstawie art. 28a ust. 1 w/w ustawy – w przypadku posiadania umowy ubezpieczenia OC w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń. (tylko w przypadku automatycznego wznowienia)
* Do wypowiedzenia należy dołączyć kopię obowiązującej polisy zawartej w innym zakładzie ubezpieczeń.

4. Oświadczenie o sprzedaży pojazdu.
* Zgłoś sprzedaż pojazdu by poinformować zakład ubezpieczeń o zmianie właściciela i przeniesienia praw do polisy OC

4. Oświadczenie o zezłomowaniu/wyrejestrowaniu pojazdu.
* Zgłoś złomowanie/wyrejestrowanie pojazdu by poinformować zakład ubezpieczeń o tym fakcie i uniknąć odnowienia polisy OC na kolejny okres

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY W JAKI SPOSÓB i NA JAKI ADRES NALEŻY WYSŁAĆ ODPOWIEDNIĄ DYSPOZYCJĘ.
Wybierz z poniższej listy odpowiedni zakład ubezpieczeń i prześlij zgłoszenie online lub pocztą tradycyjną.

 

Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w Allianz
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w Allianz Direct
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w AVIVA
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w AXA
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w AXA Direct
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w Benefia
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w BRE Ubezpieczenia
Od 1 grudnia 2015 r BRE Ubezpieczenia zmieniło nazwę na AXA Ubezpieczenia
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w Compensa
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w Concordia
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w STU Ergo HESTIA
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w EUROINS
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w Generali
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w Gothaer
(poprzednia nazwa: PTU S.A.)
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w HDI Ubezpieczenia
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w InterRisk
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w LINK4
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w Liberty Ubezpieczenia
od teraz patrz AXA Ubezpieczenia
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w T.U.W. Pocztowe
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w PROAMA Česká pojišťovna
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w PZU
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w RESO
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w TUW SKOK
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w TUW TUW
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w TUW TUZ
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w Uniqa
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w Warta
Sprawdź szczegóły jak wypowiedzieć umowę OC w You Can Drive

 

 

PAMIĘTAJ !!!
* Wysyłając wypowiedzenie pocztą tradycyjną należy to zrobić odpowiednio szybko by poczta zdołała dostarczyć dokument do Zakładu Ubezpieczeń co najmniej jeden dzień wcześniej przez zakończeniem obowiązującej polisy.
** Zgłoś się u agenta najpóźniej jeden dzień wcześniej przez zakończeniem obowiązującej polisy
*** Pamiętaj o własnoręcznym podpisie. Bez Twojego podpisu towarzystwo ubezpieczeniowe nie zaakceptuje wysłanego wypowiedzenia.