Ubezpieczenie oklejenia pojazdu

Ubezpieczenie oklejenia pojazdu w TU COMPENSA od 21 stycznia 2019 roku zapewnia pokrycie kosztów naprawy materiałów reklamowych związanych z ich wytworzeniem i montażem. Klauzula obejmuje zniszczenia lub uszkodzenia, powstałe w wyniku zdarzenia objętego ochroną AC. Odpowiedzialność Compensy nie ogranicza się w tym przypadku do jednej szkody, tylko do wyczerpania Sumy Ubezpieczenia. Skorzystanie z ubezpieczenia oklejenia pojazdu nie powoduje utraty zniżek w ramach AC w Compensie.

Maksymalna odpowiedzialność Compensy za szkody oklejenia wynosi 3000 zł dla pojazdów osobowych oraz 5000 zł dla pojazdów ciężarowych o DMC do 3,5 t.

Załączone pliki:

PDF : Aneks 1 Komunikacja – Compensa.pdf