OC Organizatora Imprez Masowych

Organizator imprezy masowej przyjmuje na siebie odpowiedzialność nie tylko za to aby impreza była udana i dostarczyła jej uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń, ale przede wszystkim za bezpieczeństwo podczas imprezy. Najpełniejszą ochroną w tym zakresie da ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. W zależności od tego czy organizujemy imprezę biletowaną czy nieodpłatną będziemy […]