Ostrzeżenia dla podróżujących

Zakres ubezpieczenia Podróżnego można rozszerzyć o Klauzulę tzw – Akty terroru lub wojny.
W ramach klauzuli wyłączone są zdarzenia powstałe na terytoriach, w stosunku do których Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca całkowitą rezygnację z podróży lub natychmiastowe ich opuszczenie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do znajdujących się poza kontrolą władz części obwodów oraz terenów przyległych do linii rozgraniczenia wojsk.

Ochroną będą objęte osoby, które udają się w inne miejsca na takich państw.

Aktualne ostrzeżenia MSZ dla osób podróżujących np na Ukrainę można znaleźć TUTAJ

https://polakzagranica.msz.gov.pl/Ukraina,UKR.html