OC Organizatora Imprez Masowych

Organizator imprezy masowej przyjmuje na siebie odpowiedzialność nie tylko za to aby impreza była udana i dostarczyła jej uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń, ale przede wszystkim za bezpieczeństwo podczas imprezy.
Najpełniejszą ochroną w tym zakresie da ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków.

W zależności od tego czy organizujemy imprezę biletowaną czy nieodpłatną będziemy potrzebowali:

1. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. Nr 54 z dnia 06.04.2010 r.) – imprezy odpłatne
oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie dobrowolne)

lub

2.ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez, eventów (ubezpieczenie dobrowolne)
oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie dobrowolne)

Organizatorzy imprez płatnych mają obowiązek wykupienia polisy OC najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia obowiązkowego określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. Nr 54 z dnia 06.04.2010 r.)

W przypadku imprez nieodpłatnych albo takich, które nie mają charakteru masowego w rozumieniu przepisów (mogą to być np. niebiletowane imprezy na świeżym powietrzu, imprezy pracownicze), podpisanie umowy ubezpieczenia OC jest dobrowolne. Zawiera się ją na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) danego towarzystwa.

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora imprezy nie chroni uczestników w przypadku szkód, które wyrządzą sobie nawzajem bądź bez winy organizatora imprezy. Na takie przypadki doskonale posłuży ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Bezimienne ubezpieczenie zbiorowe następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników imprezy obejmujące zdarzenia zaistniałe na terenie i w okresie trwania imprezy, a skutkujące uszkodzeniem ciała, uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią uczestnika imprezy.

Dopiero wyposażony w taki pakiet ubezpieczeń organizator imprezy może ze spokojem skupić się na organizowaniu imprezy.