Wypowiedz OC w RESO

… WPIS W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA …

Wypowiedz OC Komunikacyjne w RESO

> Wzór dyspozycji wypowiedzenia OC na koniec okresu w RESO
> Wzór dyspozycji wypowiedzenia OC przez nabywcę pojazdu z polisą w RESO
> Wzór dyspozycji wypowiedzenia OC wznowionej automatycznie w RESO
> Zawiadomienia o zbyciu pojazdu

W przypadku wypowiadania umowy OC w RESO klient ma następujące możliwości do wyboru:

Osobiście zgłoś się do swojego pośrednika ubezpieczeniowego i złóż pisemną dyspozycję
Strona WWW brak dedykowanego formularza
Mailem na adres: wypowiedzenia@reso.com.pl
Pocztą na adres: RESO Europa Service Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Faksem na numer:


Wypowiedz OC Rolnika w ………..

… w trakcie opracowywania …PAMIĘTAJ !!!
Zgłoś się u agenta najpóźniej jeden dzień wcześniej przez zakończeniem obowiązującej polisy.
Wysyłając wypowiedzenie pocztą tradycyjną należy to zrobić odpowiednio szybko by poczta zdołała dostarczyć dokument do Zakładu Ubezpieczeń co najmniej jeden dzień wcześniej przed zakończeniem obowiązującej polisy.